Miejsko i Gminna Biblioteka Publiczna - esokolow.pl

Miejsko i Gminna Biblioteka Publiczna

Opis:

1. Stan organizacyjny i status formalno-prawny Biblioteki
Na strukturę Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Sokołowie Małopolskim składają się funkcjonujące w Sokołowie Małopolskim wypożyczalnia z czytelnią i Oddział dla Dzieci oraz pięć filii bibliotecznych w wioskach: Górno, Nienadówka, Trzeboś, Trzebuska i Wólka Niedźwiedzka. Razem tworzy to sieć placówek bibliotecznych obejmujących wszystkie ważniejsze miejscowości w gminie. Miejska i Gminna Biblioteka w Sokołowie Małopolskim posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

2. Działalność Biblioteki
Prócz zwykłej działalności bibliotecznej - gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych - Biblioteka służy środowisku jako baza informacyjna. Ważnym jej zadaniem jest także współpraca ze szkołami i innymi instytucjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturowych lokalnego środowiska. Od lutego 2005 roku w czytelni Biblioteki dostępna jest czytelnia internetowa, początkowo działająca w ramach programu "Ikonka". Funkcjonuje ona w czytelni oraz Oddziale dla dzieci. Uczniowie, studenci, bezrobotni mają tu możliwości skorzystania z Internetu w zdobywaniu informacji, poszerzaniu wiedzy oraz poszukiwaniu pracy. Czytelnia MiGBP w Sokołowie służy też jako miejsce spotkań samorządowców, rolników, strażaków nauczycieli. Odbywają się tu również posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Miejskiej, a także zebrania mieszkańców, nauczycieli, rolników i in. Od roku 2010 w Bibliotece ma też tymczasową siedzibę Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej.


Kontakt:

tel: 177729137
NIP:

Adres:

36-050 Sokołów Małopolski
Rynek 49Mapa:


Pokaż Katalog firma i instytucji na większej mapie

Tą stronę od 2011-04-21 oglądało już: 9223 osób.

Rynek 49
36-050 Sokołów Małopolski

177729137


Obsługa techniczna i wykonanie: © Spark System - Wszystkie prawa zastrzeżone